Vállalkozói szellem: Őszinteség, Elismert szaktudás, Újítás, Értékek

Őszinteség:
A vállalat megőrzi az üzleti információkat/titkokat.
Az ügyfelek termékeinkbe vetett bizalmát megőrizzük.
Mi pedig azt tesszük, amit mondunk. 
Munkatársaink jól össze tudnak dolgozni és kölcsönösen bíznak egymásban.
A céljainkat igyekszünk mindig elérni, ígéreteinket pedig megvalósítani. A feladatainkat időben teljesíteni, nem késlekedni.


lismert szaktudás:

A munkáért tisztlelet és megbecsülés jár nálunk.
A készségek miatt, amit tanulással és gyakorlással, folyamatos javítással tart fent.
A minőség miatt, amit teljes irányítás és aprólékosság jellemez.
A kritikák miatt, amit hajlandó fontolóra venni, a jó fejlődés érdekében.
A felelősség miatt, amit aktívan vállal és nem vonja ki magát alóla.
A vezetés miatt, amiben mindenki együtt vesz részt.
Az eszmé miatt, ami szerint újítás szükséges a régi dolgok helyett.

Újítás:
A koncepciókért, miszerint szégyen az elavult, ezért tisztelni kell az újat.
A módszerekért, amelyek aktívan hozzájárulnak a határozatokhoz és fejlesztésükhöz.
A készségekért tapasztalat szerzés és elszántság az új dolgok megismerésére.
A vezetésért, amely nem fél megújulni és javulni.
A technológiáért, amely szorgalmas kutatásokat folytat és célja minél fejlettebb szint elérése.
A piac újításáért törekedj a kutatásra és hozz létre az új piacot.


Értékek:
A vállalattal hozd létre a gazdagságot/bőséget, és oszd meg a létrehozottat.
Saját magunkért emelkedünk ki és fejlődünk.
Az ügyfeleinknek elégedett szolgáltatást kínálunk, hogy elnyerjük bizalmukat.
A felettesek keményen dolgoznak folyamatosan.
A beosztottainkat taníttatjuk, törődünk velük és közelebb hozzuk egymáshoz és a vállalathoz egyaránt.
A társadalom felé pedig felelősséggel tartozunk.